OPEN DAYS SECONDARIA LINK

     

SLIDE DI PRESENTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CARRU'.ppt

SLIDE DI PRESENTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ROCCA DE' BALDI.ppt

    

SCUOLE SECONDARIE DATA DALLE - ALLE LINK
CARRU' MARTEDI' 11/01/2022 16:00 - 16:45 meet.google.com/cut-wjjp-kww
ROCCA DE' BALDI MARTEDI' 11/01/2022 17:00 - 17:45 meet.google.com/msi-vwsi-uae